Ścieżka SMART: pozyskaj dofinansowanie na prace badawczo-rozwojowe

Magdalena Adamczuk, Partner Tax & Tech Kraft.
Magdalena Adamczuk, Partner Tax & Tech Kraft.
Warunkiem brzegowym startu w konkursie jest pomysł na innowacyjny w skali kraju projekt B+R o wartości przynajmniej 3 mln zł. Nabór wniosków startuje już 27 czerwca 2024 r. i potrwa do 24 października.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Zbliża się najbardziej „demokratyczny” konkurs na dotacje UE, adresowany do wszystkich biznesów technologicznych, od startupów, poprzez sektor MŚP po duże przedsiębiorstwa. Mowa oczywiście o perle w koronie konkursów UE dla projektów badawczo-rozwojowych czyli Ścieżce SMART. Ale po kolei.

Jak to działa?

Konkurs Ścieżka SMART jest oparty na następujących modułach pozwalających przedsiębiorcy ułożyć cały projekt „pod siebie”.

  • B+R
  • wdrożenie innowacji
  • infrastruktura B+R
  • cyfryzacja
  • zazielenienie przedsiębiorstw
  • kompetencje
  • internacjonalizacja.

W praktyce warunkiem uzyskania dofinansowania jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych (obligatoryjne dla dużych przedsiębiorstw) lub wdrożenie ich efektów (sektor MŚP ma do wyboru B+R lub wdrożenie innowacji jako moduł obligatoryjny). Dodatkowo, przedsiębiorca może zadecydować o rozszerzeniu swojego projektu na dodatkowe aktywności objęte jednym lub więcej modułami fakultatywnymi np. modułem internacjonalizacji mającym za zadanie wsparcie przedsiębiorstwa w sprzedaży produktów poza granicami Polski poprzez m.in. dofinansowanie udziału przedstawicieli przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach. Inaczej mówiąc, Ścieżka SMART może umożliwić zakup urządzeń, maszyn czy też całej hali produkcyjnej, jak również może pomóc sfinansować nabycie oprogramowania czy też wynagrodzenia zespołu pracującego nad rozwojem oprogramowania. Jednakże, poniesienie tych wydatków musi być częścią projektu badawczo-rozwojowego realizowanego przez przedsiębiorcę, jego wdrożenia czy też być częścią jednego z modułów fakultatywnych.

Ile można dostać?

Konkurs funkcjonuje w dwóch odsłonach, jedna z nich jest adresowana do dużych przedsiębiorstw, a druga jest adresowana do sektora MŚP.

Pula finansowania dostępna dla dużych przedsiębiorstw to łącznie 1,3 mld zł ( w kategorii „open” oraz poświęconej projektom na rzecz dostępności), a maksymalna wartość dofinansowania jednego projektu to aż 70 mln złotych.

Jeszcze większa pula, bo aż łącznie ponad 2,3 mld zł (w kategorii „open” oraz poświęconej projektom na rzecz dostępności) czeka na sektor MŚP. W tym przypadku, maksymalna wartość dofinansowania jednego projektu to 50 mln zł.

Zarówno w przypadku sektora MŚP, jak również w przypadku sektora dużych przedsiębiorstw, minimalna wartość kosztów kwalifikowanych została ustalona na poziomie 3 mln zł.

I tutaj pojawia się najistotniejsze pytanie jeżeli chodzi o kwoty. Jaki jest wymagany wkład własny? Nie ma tutaj jednej odpowiedzi. Poziom dofinansowania poszczególnych wydatków w ramach Ścieżki SMART jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa oraz od kategorii wydatku. Trochę uogólniając, maksymalne dofinansowanie na część badawczą wynosi 80% kosztów kwalifikowanych, natomiast na komponent rozwojowy 60% kosztów kwalifikowanych (niezależnie od województwa, w którym będzie realizowany projekt).

Jakie są terminy?

Nabór wniosków startuje już 27 czerwca 2024 r. a ostateczny termin składania wniosków został ustalony na 24 października. Nasze doświadczenia w ramach Tax&Tech Kraft wskazują, że przygotowanie dobrego wniosku, to przynajmniej 1,5 do 2 miesięcy dosyć intensywnej pracy działów B+R oraz konsultantów od dotacji UE. Nie ma więc co czekać na ostatni gwizdek.

ZOBACZ RÓWNIEŻ